ŠOLSKO LETO 2023/24

Zgibanka publikacija 2023_24

A OD 1. SEPTEMBRA 2023 NAPREJ

Obvestilo o izobraževanju na domu

Prenovljen Pravilnik šolskega sklada Livada s smernicami (21. 12. 2022)


ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

 

POMEMBNI DOKUMENTI 

Načrt šolskih poti

Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti

Hišni red

Pravilnik šolskega reda OŠ Livada

Zakon o osnovni šoli

Učbeniški sklad

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v višji razred

ZDR

ZOFVI

ZZPri prijava po ZZPri 

ZZPri informacije po 13. členu GDPR

ZZPri notranja prijava-obrazec

ZZPri podrobne informacije o zaščiti prijaviteljev