Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanek Razred Datum Ura
1. RS 1. A, B 31. 8. 2020 16.30
 2. – 5. razred od 3. do 10. 9. 2020 16.30
6. – 9. razred od 3. do 10. 9. 2020 16.30
2. RS 1. – 9. razred 16. 02. 2021 16.30
3. RS 1. –  5.  razred v juniju 16.30
9. A, B 20. 4. 2021 16.30
6. – 8. razred 16. 05. 2021 16.30

 
 
 
Prilagoditev strani