V 3. B smo sodelovali na natečaju, ki ga nam je poslal Srček Bimbam. V četrtek, 21. 1. 2016, smo s starši odšli na predstavo, ki jo je popestril sam ribič Pepe. Zelo lepo zna igrati na klavir. Nato nam je še veliko povedal o svojem Kakaduju. Ob njegovih pesmih in melodijah glasbene skupine Čuki smo zaplesali. Na prireditvi so bili učenci prve triade iz različnih šol. Učenci OŠ Franc Rozman Stane so nam v telovadnici predstavili še akrobatsko točko. Po nasvetu ribiča Pepeta smo si na koncu ogledali še razstavo slik.

BESEDILO: Tina Đukić in Tamara Slijepćević 3. B
FOTO: Svetlana Slijepćević in Jelena Bojanić
image-12c8abc3c3d2d4c6edba85f8b7c01d7ea9d0ef5c570831be399e4bdfd9c0a9c7-v
image-3eebd48e44d2f51a62c2c361130d8c8cd1322bf0094134c70e8d2f627f42fca9-v
image-da1bbe543cc5892b585a88909b63abe1960a3250a62d5a56706babc678cad259-v