V petek, 17. 11. 2017, smo na šoli v okviru dneva slovenske hrane izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk. Ves teden pred tem nas je vabil lepo izdelan plakat v jedilnici. Vsi smo prisluhnili pevskemu zboru, ki je pod vodstvom učiteljice Hane zapel dve pesmi. Ena od teh dveh je Slakov Čebelar. Drugi razred je imel pravljično uro. Na ta dan smo učenci in vsi zaposleni v šoli zajtrkovali izključno slovensko hrano: črn kruh, med, maslo, jabolko in mleko. Na prireditvi je sta nas nagovorila g. ravnatelj in predsednik Čebelarskega društva Barja, ki ima prostore v OŠ Livada.

Smo ena izmed 250 slovenskih šol, ki smo se držali ciljev projekta: Izobraževati, obveščati in ozaveščati mladino in tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za širše okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in širšega okoljskega pomena. S sodelovanjem v projektu smo želeli spodbuditi učence, starše in delavce h kupovanju lokalne hrane. Po razredih smo se pogovarjali o čebelah, lokalni hrani in načinu pridelave in predelave živil.

V razredih smo imeli temu dnevu namenjene različne vsebine v okviru spoznavanja okolja. Malo smo se še igrali smo čebelji spomin. Izdelovali smo čebelice iz papirja in si ogledali predstavitev Življenja čebel, različne revije in knjige. Na interaktivni tabli smo reševali naloge v zvezi z lokalno hrano in slovenskimi živili. (Foto in besedilo M. Bilban)