SPREMEMBE VOZNEGA REDA OD 23.1.2017

VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA IN KOMBIJA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

ODHOD AVTOBUSA V ŠOLO (PRED POUKOM)

1. vožnja:
LESENI MOST 6.55
ZELENI MOST 7.05
MAKUCOVA ULICA 7.05
DELAKOVA ULICA 7.05

2. vožnja:
CESTA DVEH CESARJEV (pri transformatorju) 7.15
LEVARJEVA ULICA 7.15
LESENI MOST 7.25

3. vožnja:
LEVARJEVA 7.45
KOPRIVNIK 7.45

4. vožnja:
ZELENI MOST 7.55
MAKUCOVA UL., DELAKOVA UL.

5. vožnja:
ZELENI MOST
MAKUCOVA UL., DELAKOVA UL. 8.05

ODHOD KOMBIJA V ŠOLO PONEDELJEK – PETEK
CESTA V GORICE 15 1. VOŽNJA 7.00
2. VOŽNJA 7.15

ODHOD AVTOBUSA IZ ŠOLE (PO POUKU)

ZELENI MOST, LESENI MOST 13.00
LESENI MOST, CESTA DVEH CESARJEV 13.45

ZELENI MOST, LESENI MOST, 14.05 in 14.10 (če bo potrebno)
CESTA DVEH CESARJEV,
LEVARJEVA ULICA

ODHOD KOMBIJA IZ ŠOLE (PO POUKU) PONEDELJEK – PETEK
CESTA V GORICE 15 1. VOŽNJA 14.15
2. VOŽNJA 15.30

ODHOD AVTOBUSA PO PODALJŠANEMU BIVANJU

ZELENI MOST 15. 35 in 15.40 (če bo potrebno)
ZELENI MOST, LESENI MOST 15. 45 (v torek v kombinaciji s kombijem)

 
 
 
 
 
 
 
Prilagoditev strani