Spoštovani starši.

Spodaj je priložena izjava za e-redovalnico, preko katere lahko starši učencev od 3. do 9. razreda spremljate ocene vaših otrok. Izjava je namenjena staršem, ki v preteklih letih še niste imeli dostopa. Kdor želi dostop do e-redovalnice, naj izpolnjeno izjavo odda v tajništvu šole.

Izjava za e-redovalnico