Pomembni datumi za devetošolce 2019

Devetošolci, pripravili smo seznam datumov, ki jih morate spremljati in si jih označiti na svojem koledarčku. Torej, kdaj je vpis, kdaj veste, koliko se vas je vpisalo na vašo šolo, kdaj je NPZ … Vse pomembne informacije.

JANUAR

 • januar 2019:izid razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove, objava na internetu (www.mizs.gov.si)

FEBRUAR

 • in 16. februar 2019:informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih

MAREC

 • marec 2019:rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, ki to zahtevajo, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogoja za vpis na programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 • – 23. marec 2019:opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti

APRIL

 • april 2019:zadnji rok za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2019/20
 • april 2019 do 16. ure:javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na internetu www.mizs.gov.si)
 • april 2019:objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2019/20 (www.mizs.gov.si)
 • april 2019:do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole

MAJ

 • maj 2019:NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine
 • maj 2019: NPZ iz matematike
 • maj 2019:NPZ iz tretjega predmeta (Tehnika in tehnologija, Tuji jezik, Domovinska in državljanska kultura in etika, Kemija)
 • maj 2019:seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
 • do 31. maja 2019:uveljavljanje pravice vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ, vpogled se opravi na šoli
 • maj 2019:obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest, javna objava omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)

JUNIJ

 • junij:seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razdredu
 • – 5. junij:uveljavljanje pravice vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
 • junij 2019:rok za prijavo za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini in dijakov 1. letnikov, ki se želijo preusmeriti v drug program (preusmerjenci – samo na šole brez omejitve vpisa)
 • junij 2019:razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih NPZ učencem 9. razreda
 • do 21. junij 2019 do 14. ure:vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 • junij 2019 do 16. ure:objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu
 • junij 2019:objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (www.mizs.gov.si)
 • junija 2019 do 15. ure:rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
 • junij 2019 do 15. ure:objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

JULIJ

 • julij 2019 do 14. ure:vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 • julij 2019:objava še prostih mest za vpis (www.mizs.gov.si)

AVGUST

 • avgust 2019:vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta

Vira: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Državni izpitni center.