Tudi letos smo se učenci 1. triade udeležili pohoda po PST. (Foto in besedilo: Nataša Novak Kušar)

dav
dav
dig
dav