Letošnje šolsko leto so v OPB določene spremembe. Starše prosimo, da si obvestilo dobro preberete in se sprememb držite.

  • busOPB se izvaja od pouka do 15.30. Po končanem OPB sledita dve vožnji otrok z avtobusom po voznem redu (15.35 in 15.45).

 

  • Učenci, ki so vpisani v dežurno varstvo, lahko ostajajo v varstvu do 17.00.

 

  • Zaradi nemotenega izvajanja aktivnosti v času OPB lahko starši prevzametedelo učenca vsako polno uro (13.00-13.10, 14.00-14.10, 15.00-15.10). S tem bomo zagotovili potreben mir med samostojnim učenjem. Domače naloge bomo pisali po 14.10.

 

  • Interesne dejavnosti zunanjih izvajalcev se bodo izvajale po 14.30; starši ste dolžni poskrbeti za otrokov prevoz, če se dejavnost konča izven voznega reda avtobusa.

 

  • V kolikor na šoli potekajo dejavnosti po 15.30, vaš otrok ne sme ostati v šoli. Otroka bomo pospremili na avtobus, vi pa ste ga dolžni pripeljati nazaj na izbrano dejavnost.

 

  • Vsak petek v mesecu bomo oddelke OPB povezali v predrugačene skupine z namenom sodelovanja starejših učencev z mlajšimi. Potekale bodo športne igre na igrišču ali v telovadnici, filmska delavnica in Male sive celice. Zaželeno je, da učenci ostanejo čim dalj časa z nami!

 

Uspešen začetek šolskega leta vam želi aktiv OPB!

Ljubljana, 28. 8. 2015