Obveščamo vas, da smo na spletni strani, na povezavi  http://www.oslivada.si/spletna-ucilnica/, objavili navodila, kako dostopati do spletnih učilnic in dokumentov, povezanih s posameznim razredom oziroma predmetom. Dokumenti bodo poimenovani z datumom objave, da boste laže sledili objavam.

 

Hkrati prosimo vse predstavnike staršev posameznih razredov, da to informacijo posredujejo tudi staršem preko eletronskih naslovov, da bo čimveč staršev obveščenih o delu in da bomo posledično dosegli, da bodo učenci v največji meri sledili navodilom in tako na tak način usvojili začrtano snov po učnem načrtu.

Kot omenjeno so tudi učitelji dosegljivi preko svojih službenih elektronskih naslovov za vprašanja vezana na dodatno razlago oz težavah pri delanju posameznih domačih nalog.

 

Hvala že na tem mestu za vso vašo podporo pri takem načinu izvajanja dela na daljavo.

 

kolektiv OŠ Livada