ŠOLA NOVO PODOBO JE DOBILA

Livada bo 30 let slavila

Prelepo novo podobo dobila.

V juniju 2021 se je začelo,

za zidarje pestro delo.

Pouk za učence se je končal,

Si vsak nalogo je zadal,

Da svoj razred pospravi,

Ga za obnovo pripravi.

Novi učilnici so zgradili,

smo novo telovadnico dobili.

Parkiranje je problem,

a ne grize nas ta sistem.

Saj smo se hitro znašli,

In rešitve našli.

Tudi za pouk v naravi,

Vsi smo junaki pravi.

Okoli šole veliko dejavnosti poteka,

vse zato, da bo nova obleka,

Livado ponosno krasila

in nas spodbudila,

da se z veseljem bomo učili,

in znanje nadgradili.

Dovolj je bilo besed,

ponujamo vam fotografij kup v pregled.

Pripravite se za potovanje,

uresničimo namen šole in svoje sanje.

(Foto in besedilo: Marjeta Bilban)