ZDRAVA ŠOLA

 • ZDRAVA ŠOLA

  ZDRAVA ŠOLA

  OŠ Livada je s ponosom del verige Zdravih šol. Veliko utečenih dejavnosti poteka že od samega začetka in se izvajajo tudi letos. Vsako leto pa NIJZ določi rdečo nit projekta. V šolskem letu 2015/16 je povezana z duševnim zdravjem. Načrtovane aktivnosti ponujajo različne vsebine o stresu učenca. Vsebine izvajamo med ali po pouku skozi celo šolsko leto. Za vas vsak mesec pripravimo aktualne vsebine na oglasni deski, prav tako pa redno na spletu objavljamo prispevke. Tjaša Gale in Vildana Suljić

  Več →
   
 • Mednarodni projekt Zdrava šola

  Mednarodni projekt Zdrava šola

  Naša šola je v mednarodnem projektu zdravih šol. Pri načrtovanju si prizadevamo uresničiti 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol. Za načrtovanje  in evalvacijo projektov skrbi šolski tim, ki ga sestavljajo strokovni delavci šole in zunanji člani. Pri načrtovanju projektov dajemo velik pomen preventivnim dejavnostim na področju zdravega razvoja in življenja učencev. Šolo skušamo narediti čimbolj prijazno in učencem pomagati oblikovati celovito samopodobo, ki je pogoj za zdravo, srečno, ustvarjalno, uspešno in zadovoljno življenje. Učencem bomo omogočili vsestranski razvoj ter dobre medsebojne odnose z vrstniki in delavci šole, učili jih bomo razvijati socialne veščine in reševati probleme iz vsakdanjega življenja. Skrbeli bomo za varno in zdravju naklonjeno šolsko okolje, za kakovostno poučevanje vsebin o zdravju,  za zdravo in kakovostno prehrano, vzpodbujali bomo zdrav način preživljanja prostega časa, skrbeli za oralno zdravje z rednimi pregledi in umivanjem zob, za prometno varnost in varno kolesarjenje, še posebno skrb pa bomo posvetili  kvalitetnim medsebojnim […]

  Več →
   
 
 
Prilagoditev strani