Tekmovanje je namenjeno učencem od 2. do 5. razreda osnovne šole, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva oz. informatike. Poudarek ni na programiranju in poznavanju tehničnih podrobnosti, pač pa na širši tematiki in reševanju problemov s tega področja.

Tekmovanje poteka na šolski ravni.

Šolsko tekmovanje bo potekalo od 6. do 10. novembra 2023 in od 13. do 17. novembra 2023 v terminih, ki jih določi šola sama. Na njem lahko sodelujejo učenci od 2. razreda do 5. razreda osnovne šole. Tekmovanje poteka v štirih tekmovalnih kategorijah, določenih glede na razred, ki ga tekmovalec obiskuje. Učenci rešujejo naloge na papir, njihove rezultate pa mentorji vnesejo v spletni tekmovalni sistem. Tekmovanje traja 40 minut. Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta priznanja. 

Dodatne podrobnosti so opredeljene v pravilniku tekmovanja.

Do preteklih tekmovalnih pol lahko dostopate na povezavi