Tema današnjih ur za nadarjene je bila nakupovanje, zaradi tega smo se z učenci
odpravili do nakupovalnega središča Aleja. Prvo uro smo začeli s skupnim pogovorom
in pogovorom v parih, pri čemer smo predstavili temo ter aktivirali že znano
besedišče v zvezi s trgovinami in nakupovanjem.

Potem smo uvedli novo besedišče: nazive posameznih trgovin in artiklov, ki jih
ponujajo, ter nazive oseb, ki delajo v trgovinah. Skozi vaje smo ponovili in utrdili
besedišče, ter označili besede za nadaljnje analiziranje s pomočjo formularja za
analiziranje besed.

Naprej smo odprli temo o popustih in nakupovanju na črnem petku. Prebrali smo
besedilo Black Friday in the United States , ogovorili na vprašanja bralnega
razumevanja in izvlekli nove besede. Vadili smo branje in pogovor na podlagi lastnih
izkušenj.

Zadnjo uro smo izkoristili za sprehod po Aleji in zbiranje vtisov današnjih malo
drugačnih ur, kot sicer. Ponovili smo, katere vse vrste trgovin se nahajajo notri in
povedali, kaj smo si vse zaželeli za darilo ob prihajajočih praznikih.

Amra Kurešepi