Učenci bodo pod vodstvom mentorjev sodelovali na različnih tekmovanjih, srečanjih, revijah in natečajih:

 • angleška bralna značka,
 • Vegovo priznanje,
 • matematično tekmovanje Računanje je igra,
 • tekmovanje za Veselo šolo,
 • likovni natečaji doma in v tujini,
 • Preglovo priznanje,
 • Proteusovo priznanje,
 • Cankarjevo priznanje,
 • bralna značka,
 • eko bralna značka,
 • športna tekmovanja v gimnastiki, odbojki, košarki, atletiki, nogometu, badmintonu …