Uspešno smo preživeli prvi dan. Dejavnosti so potekale po predvidenem programu:
 izdelali smo si napravo za merjenje smeri vetra, preizkusili smo se v lokostrelstvu, zvečer pa smo se sprehodili do avstrijske meje. Z navdušenjem pričakujemo nov dan.
(Foto in besedilo: Andreja M. Montanič)