Spoštovani starši, dne 2.1.2023 smo dobili od

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO,

 VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Ugotovitve in obvestilo o rezultatih vzorčenja

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, je pri naslovniku subjektu v RK OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana opravila uradno vzorčenje za preverjanje skladnosti živil kot posledica neustreznih organoleptičnih lastnosti živila Tunina pašteta Classic, 50g. Delamaris (rok uporabe 28.03.2025 in 01.06.2024) in odvzela vzorce 1133358, 1133365, 1133372 in 1133389 za mikrobiološko preskušanje.

Iz poročila o preskusu, ki jih je izdal NLZOH – Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor in so priloženi temu obvestilu, je razvidno, da so glede na nabor preiskovalnih parametrov vzorci skladni s predpisi.

S tem je ugotovljeno, da zavezanka ni storila kršitve zakonov, katerih izvajanje je bil predmet inšpekcijskega nadzora. Glede na takšne ugotovitve nadaljevanje postopka v tej zadevi ni potrebno. Postopek inšpekcijskega nadzora se na podlagi 28. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1, Uradni list RS, št. 43/07 s sprem. In dop.) USTAVI.

Veseli smo, da zdravstvene težave, katere so se pojavile pri nekaterih naših učencih, niso posledica »spornih« ribjih paštet.

Še v naprej bomo skrbeli za pravilno prehranjevanje naših učencev.

Lepo vas pozdravljamo

Vodstvo šole

LJUBLJANA, 4. 1. 2023