Projekt Sadeži družbe obsega medgeneracijsko povezovanje – prostovoljne dejavnosti in organizirane. V letošnjem šolskem letu, 2013/2014, smo v okviru tega projekta oblikovali različne dejavnosti. Učenci v tolkalni skupini OŠ Livada so se povezali z glasbeno skupino varovancev centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga. Na šoli smo nudili celoletno računalniško opismenjevanje za varovance centra starejših, Trnovo. V centru starejših Trnovo, so učenci pripravljali različne delavnice, se sprehajali z varovanci in na koncu leta izvedli skupno MALO OLIMPIADO. Učenci so nudili tedensko pomoč v enoti vrtca Kolezija in starejši učenci so nudili pomoč mlajšim učencem v popoldanskem varstvu. Učenec Đorđe Jovanović, svetovni mojster origamija, je imel delavnice za starše, učence in zunanje goste. Povezali smo se z SONČKOM, zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije in bivši učenec, sedaj dijak srednje gostinske šole je imel delavnice za učence, starše in učitelje.

Sadeži družbe