Po obvestilu Ministrstva za šolstvo bo šola za tiste učence, ki so upravičeni do subvencionirane prehrane, zagotovila topel obrok (kosilo). V prilogi je prijavnica, ki jo morajo starši učencev, ki imajo subvencionirano kosilo in bi želeli dobiti obrok za svojega otroka, izpolniti in posredovati preko spletne pošt na naslov tajnistvo@oslivada.si. To naredite najkasneje do ponedeljka, 9. 11. 2020 do 10.00.

Razdeljevanje kosila za te učence bo potekalo od torka naprej.