PO PRVEM TEDNU

Hvala vsem staršem za podporo ukrepom, ki bodo pripomogli ohranjati šolo čim dlje od virusa.

Spoštovani starši!
 
Prvi teden se je uspešno in srečno zaključil. Hvaležni smo za vsak dan, ki ga lahko doživimo v živo, v osebnih stikih.
V tem lepem poletnem vremenu smo uspeli izpeljati prijetne  dni.

MOČ SOLIDARNOSTI

Kot je bilo slutiti že v začetku šolskega leta, ko smo se vrnili v šole, bodo ukrepi v povezavi s korona virusom šli v smer selektivnega zapiranja razredov/skupin, kjer se bo pojavil virus.
Da bi otroci lahko obdržali čim več svobode (izbire časa, prostora, gibanja), ki je eden izmed temeljnih principov našega dela, nosimo maske otroci in odrasli v vseh prostorih, kjer se srečujemo in mešamo. Tako nosijo maske kadarkoli so v knjižnici, v avli, na hodnikih,…..  
To je eden izmed ukrepov, zato da bomo zagotovili ločevanje, in da bomo v primeru pojava virusa v določenem razredu lahko doma le v tem krogu, ne pa vseh 400 otrok in njihovih družin. Tako nam bo vsem lažje, če se nam to pripeti 1x v vsaki učilnici, kot pa v celi šoli.
Tako je torej predvsem na šoli in starših, da se potrudimo za šolo brez oz. s čim manj virusa, s čimer bomo omogočili, da bomo lahko normalno hodili v šolo. Da bi to lahko dosegli je prav, da se izogibamo nepotrebnim stikom in smo previdni, v primeru nevarnosti pa gremo na test oz. v primerih dvoma otroci ostanejo nekaj časa doma.

POSEBNOSTI

V kolikor pa ima kakšen starš zaradi osebnih okoliščin zadržke do pravil, ki smo jih v povezavi s korona virusom vzpostavili, pa prosimo, da stopite v stik z razrednikom oz. vodstvom šole, da bomo imeli enotno vzgojo. V neroden položaj postavljate tako otroka kot učitelja, če otroku, ki prihaja v šolo, naročite drugačno obnašanje, kot je dogovor v šoli, brez da bi za to prej dobili odobritev šole.

Lepo vas pozdravljam.                                                              Ravnatelj

Ljubljana, 7.9.2020                                                                Goran Popović