RAZRED RAZREDNIK UČENCI
deklice dečki skupaj
1. a Mateja Drobnič Herman 12 9 21
1. b Nataša Marjanovič 12 9 21
2. a Nataša Novak Kušar 7 10 17
2. b Marija Velkovrh Petrič 5 10 15
3. a Marijana Prek 12 8 20
3. b Marjeta Bilban 12 7 19
Skupno število, vključenih v I. obdobju 60 53 113