1. februarja 2020 je za učence osmih razredov potekal kulturni dan z glasbeno vsebino.

Učenci so se zjutraj zbrali v šoli, najprej podrobno proučili pravila lepega obnašanja v kulturnih ustanovah, se seznanili z opero, ki jo bodo videli in slišali, in se odpravili v center mesta.

V spremstvu učitelja Vlada in pod vodstvom učiteljice Hane so se sprehodili po centru Ljubljane in se ustavljali pred pomembnimi glasbenimi in glasbeno-izobraževalnimi institucijami. Pred vsako so spoznali njeno poimenovanje, kratko zgodovinsko ozadje in kakšna glasbena dejavnost se tam dogaja.

Naš cilj pa je bila stavba SNG Opera in balet Ljubljana. Najprej smo si mogočno stavbo podrobno ogledali z zunanje strani, potem pa se napotili vanjo. Tam smo se pripravili na ogled operne predstave Čarobna piščal. Ker so učenci 8.a in 8.b razreda v letnošnjem šolskem letu podrobneje spoznali življenje in delo skladatelja Mozarta, je sledilo zanimanje, kako njegova opera zveni v živo (in ali bo prisotne dovolj poslušalske kondicije za dvoinpolurno predstavo).

No, izkazalo se je, da je poslušalska kondijcija dobra, bonton odlično osvojen, klasicistična operna predstava pa nepričakovano predstavljena na zelo sodoben način, z aktualno kostumografijo ter zelo simbolično in moderno scenografijo ter močnimi svetlobnimi učinki.

Za nekatere učence je to bil prvi obisk operno-baletne hiše, prepričani pa smo, da zagotovo ne zadnji.

Učenci 8.a in 8.b razreda in učiteljica Hana